ARCHITECTS &

INTERIOR DESIGNERS

אדריכלים ומעצבי פנים

שרטוט אדריכלי

ביצוע שרטוט אדריכלי הכולל:
הפקת סט תכניות עבודה לביצוע: מצב קיים, הריסה, מצב מוצע, אדריכלות , אינסטלציה, ריצוף והנמכות תקרה, תאורה וחשמל , פריסות חללים רטובים ומטבחים ,פרטי נגרות ובנין, רשימות אלומיניום ונגרות.

כמו כן, שרטוט ועריכת גרמושקות לעורכי בקשות מול הוועדות המקומיות ברמת דיוק ואיכות ללא פשרות.

הדמיות פנים וחוץ

ביצוע הדמיות פנים וחוץ פוטו-ראליסטיות ובנית מודלים תלת ממדיים להמחשת החלל ללקוח ברמת הגימור הגבוהה ביותר עבור חברות יזמות, אדריכלים ומעצבי פנים ולקוחות פרטיים.

ניהול בקשות ברישוי זמין ( לעורכי בקשות)

שירות הגשה,ליווי וניהול הבקשות להיתר בניה במערכת רישוי זמין לעורכי הבקשות הכולל:
1.פתיחת הבקשה לתיק המידע להיתר במערכת רישוי זמין והעברת תיק המידע לעורך הבקשה.
2.הגשת הבקשה להיתר בניה לרשות הרישוי המתאימה ע"פ הבקשה להיתר,כמו כן הגשת הבקשה לאישור למרחב מוגן(במידה ומבוקש בבקשה להיתר בניה)במערכת רישוי זמין של פיקוד העורף.
3.מעקב ועדכונים בכל זמן נתון לעורך הבקשה של סטטוס הבקשה ויצירת קשר עם רשות הרישוי הרלוונטית להבהרות/שאלות וקידום תהליך הרישוי
עד לשלב קבלת ההיתר מול רשות הרישוי.

סגירת תפריט